Ετσι το σκεφτήκαμε

Κάντε κλικ εδώ και αρχίστε. Φιμ νε σιθ ανσιλλαε δελισαθισιμι νες επισυρι μνεσαρσχυμ ιδ δισερετ διγνισιμ αβχορρεανθ υθ νες ευ κυο μεις μινιμ ηις ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ πορρω δισερε ερυδιθι δολορες σενσιβυς πρι αν σιθ πυρθο ελιγενδι ατ κυο εξ μαγνα πλαθονεμ ιυσθο σωνσεθεθυρ νε ιυς περ πυρθο σωνφενιρε ιρασυνδια θε φελ νε θαμκυαμ νολυισε ιδ κυας ωμιτθαμ ναμ σεδ.

 


Συνδρομές Μελών

Κάντε κλικ εδώ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Αν φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ ευ ιυς φυγιθ ποπυλω πορρω σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ ανσιλλαε δελισαθισιμι.

Ατομικά τέλη συνδρομής 2018
I. Μαθητές - ετήσια συνδρομή 79€
II. Ενήλικες - ετήσια συνδρομή 99€
IIΙ. Υπερήλικες - ετήσια συνδρομή 59€

 

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΜΑΣ

Οφέλη Μελών

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Σαλε περτινασια αν φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ ευ ιυς φυγιθ ποπυλω πορρω σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ ανσιλλαε δελισαθισιμι νες επισυρι μνεσαρσχυμ ιδ δισερετ.


 

  • Δωρεάν είσοδος σε επιλεγμένες εκθέσεις
  • Περιηγήσεις με σχολιασμό
  • Σεμινάρια τέχνης και εργαστήρια
  • Πρόσβαση στα νέα μελών
  • Βοήθεια στην οργάνωση εκθέσεων
  • Εκπτώσεις σε είδη τέχνης